Vad är Coaching?

För detta projekt har partnerskapet använt följande definition och förklaring för att informera om utvecklingen av projektet (projektresultat, anpassning av coaching verktyg för vuxenutbildning och för slutseminariet).

"Coaching är en metod som syftar till att uppnå självförverkligande genom att underlätta lärande och utvecklingsprocesser för att främja resurserna för en annan person" (Moen och Allgood, 2009).
 
Partnerna tror att coaching kompetens är en specifik uppsättning färdigheter som gör att coachen kan hjälpa deltagarna att sätta sina egna meningsfulla mål, använda sina resurser, att se saker ur olika perspektiv, tänka kreativt och hitta sina egna lösningar på sina problem. I motsats till mentorskap eller rådgivning innebär coaching att inte ge råd utan hänvisar den andra personen till sin egen visdom. Vi tror att dessa kunskaper är ovärderliga för vuxenutbildningens sammanhang och kan bidra till ökat inflytande för både lärare och deltagare.

Svenska