Resultat

Resultatet förväntas förbättra innehållet och presentationen av vuxenutbildning genom att tillhandahålla organisationer inom vuxenutbildningen nya verktyg som kommer att omfatta:

  • Effektivt samarbete och debatt om vuxenutbildning med fokus på  utbildare / elevers bästa praxis mellan alla partners som är verksamma i de olika nationella sammanhangen på EU-nivå
  • En fördjupad syn på specifik coachning och dess mest effektiva tillämpning inom ramen för vuxenutbildningen
  • En djupgående och flerdimensionell syn på strategier för egenmakt
Svenska