Målgrupper

Målgruppen är yrkesverksamma inom vuxna utbildningen (de som deltar i undervisning och lärande - direkta mottagare) och elever (indirekta mottagare) i europeiska länder samt beslutsfattare som bidrar till att upprätthålla resultaten av projektet. Målgrupperna kommer att gynnas av välutformade och noggrant testade läroplaner och strategier som bidrar till att utveckla grundläggande coachning, viktiga för att hjälpa elever i utvecklingen av sin potential. De förväntade långsiktiga effekterna är ökad medvetenhet om fördelarna med coaching i undervisnings- och inlärningsprocess och övergripande professionell och personlig utveckling. Det förväntas också att den breda krets av vuxenutbildningsorganisationer som kommer att nås under och efter projektet kommer att genomföra innovativa metoder och införa positiva förändringar, nya sätt att tänka och nya attityder i sina organisationer.

Svenska