Vi strävar efter att öka medvetenheten hos dem som arbetar inom vuxenutbildningen om de stora fördelarna med att använda coachning för att förbättra studieresultaten för eleverna. Om coaching är en del av en vuxenutbildningens kultur, kan den bidra till en holistisk utveckling av alla elever och uppmuntra alla elever till att maximera sin potential.

Projektet kommer att utföra undersökningar (inklusive litteraturstudie och enkäter, fokusgrupper och intervjuer) för att hitta de mest effektiva metoderna i coaching. Dessa metoder kommer...

Lärare/utbildare i Varna, Bulgarien hade ett möte om hur man ska genomföra coach4you ...

Coach4u
Project coordinator
Wandsworth Council 

www.wandsworth.gov.uk