Spanish Seminars

ADESEMA zorganizowała dwa z trzech warsztatów zaprojektowanych na potrzeby projektu Coach4You. Warsztaty te koncentrują sie na zastosowaniu technik coachingowych w kształceniu dorosłych. Głównym celem spotkań było przetestowanie w praktyce scenariuszy warsztatowych oraz metod treningowych.

Oba warsztaty prowadzone były przez doświadczonych coachów Eugenie Fernandez i Catalinę Fuster

 

Catalina Fuster BennasarEugenia Fernández Alonso
  • Pierwsze warsztaty

Pierwsze spotkanie (“Podstawy coachingu”) odbyło się w Madrycie 7 maja. Wzięło w nim udział 7 osób zajmujących się edukacją dorosłych

 

 

Był to wstęp do najważniejszych technik coachingowych związanych z edukacją dorosłych. Większość uczestników spotkania nie była wcześniej zaznajomiona z tym zagadnieniem. 

 

 

Był to wstęp do najważniejszych technik coachingowych związanych z edukacją dorosłych. Większość uczestników spotkania nie była wcześniej zaznajomiona z tym zagadnieniem. 

 

 

  • Drugie warsztaty

Drugie spotkanie (“Podstawowe umiejętności coachingowe: komunikacja, umiejętnośći interpersonalne”) miało miejsce w miejscowości Ciudad Real 11 maja.

 

 

W kolejnym spotkaniu wzięło udział 8 osób, spośród nich tylko kilka wiedziało coś na temat narzędzi coachingowych. Podczas warsztatów trenerzy opowiadali w jaki sposób poprawić swoje umiejetności komunikacyjne oraz relacje interpersonalne z dorosłymi uczniami.  W trakcie trwania warsztatów odbywały się również liczne ćwiczenia praktyczne. Podobnie jak poprzednie spotkanie, również to było ocenione bardzo pozytywnie.

 

 

 

 

 

 

Po miesiącu od zakończenia warsztatów do uczestników zostały wysłane ankiety. Po przeanalizowaniu odpowiedzi, nasuwają się nastęujące konkluzje:

  • Coaching jest bardzo istotny, ale potrzeba większej ilośći czasu, aby go odpowiednio zastosować
  • Jeden miesiąc, to zbyt krótki okres aby zaobserwować rezultaty wprowadzenia metod coachingowych
  • Niemniej jednak ogólne wrażenie dotyczące przeprowadzonych warsztatów, oraz istoty metody coachingowej w edukacji dorosłych pozostaje pozytywne
Polski