Definicja coachingu

"Coaching to metoda, która ma na celu wspomaganie procesu samorealizacji poprzez ułatwianie uczenia się, wspomaganie procesów rozwojowych oraz odwoływanie się do możliwości i zasobów innej osoby "
(Moen i Allgood, 2009, str. 32).

Partnerzy uważają, że kompetencje coachingowe to określony zestaw umiejętności, które pozwalają coachowi wspierać klienta w tworzeniu własnych sensownych celów, odkrywaniu  własnych zasobów, w patrzeniu na zdarzenia z innej perspektywy, w twórczym myśleniu, znalezieniu własnych rozwiązań sytuacji problemowych i wyzwań.

 Coaching w przeciwieństwie do doradztwa lub mentoringu nie obejmuje poradnictwa, ale wskazuje inną drogę prowadzącą do własnej mądrości. Wierzymy, że te umiejętności są nieocenione w kontekście edukacji dorosłych i mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji zarówno nauczycieli jak i dorosłych uczniów.

Bułgarski