Działania

W projekcie zostaną zidentyfikowane określone potrzeby dorosłych uczniów i ich nauczycieli, opracowane, przetestowane, wdrożone i rozpowszechnione programy i metody nauczania przydatne w kształceniu osób dorosłych, Ponadto, wykorzystane zostaną opracowane materiały szkoleniowe  dla nauczycieli. Produkty projektu będą upowszechniane poprzez konferencje, artykuły prasowe, biuletyny, strony internetowe i inne kanały komunikacyjne, co pozwoli na dotarcie do najszerszego grona odbiorców. Aby zapewnić trwałość osiągniętych rezultatów zorganizowane zostaną seminaria i konferencje na poziomie krajowym.

Projekt obejmuje 10 pakietów zadań (WP).

  • Zarządzenie projektem.
  • Analiza potrzeb. Na tym etapie zostaną zbadane: 1. poziom świadomości dotyczący coachingu i podstawowych umiejętności coachingowych wśród dydaktyków zajmujących się kształceniem dorosłych na poziomie krajowym i międzynarodowym, 2. kluczowe potrzeby związane z rozwojem określonych umiejętności coachingowych wśród dydaktyków, 3. kluczowe potrzeby dorosłych uczniów dotyczące oczekiwanego wsparcia w procesie uczenia się.
  • Najlepsze praktyki w coachingu. W ten pakiet zadań będą zaangażowani trenerzy i nauczyciele z 6 krajów, którzy określą najbardziej skuteczne praktyki w coachingu.
  • Przystosowanie narzędzi coachingowych do kształcenia dorosłych. W tym pakiecie zadań zostaną zbadane i określone najbardziej skuteczne, odpowiednie i właściwe sposoby stosowania umiejętności coachingowych w kontekście edukacji dorosłych.
  • Umiejętności coachingowe dla osób zajmujących się kształceniem dorosłych. Celem tego pakietu zadań jest opracowanie wysokiej jakości seminariów dla dydaktyków zajmujących się kształceniem dorosłych. Program seminariów zostanie przygotowany na podstawie wniosków wyciągniętych z pakietów 2, 3 i 4.
  • Faza pilotażowa. W tym pakiecie skupimy się na przeprowadzeniu kursów pilotażowych (opracowanych w pakiecie 5) dla nauczycieli dorosłych. Częścią pakietu będzie również ewaluacja kursów pilotażowych i końcowa wersja seminariów dla dydaktyków.
  • Materiały szkoleniowe. W tym pakiecie zostaną opracowane materiały szkoleniowe: przewodnik dla dydaktyków zajmujących się kształceniem dorosłych, ulotki, platforma kształcenia on-line.
  • Zapewnienie jakości i ewaluacja. Ten pakiet zapewni wysoką jakość podejmowanych działań. Realizowanymi zadaniami będą plan jakości, ewaluacja narzędzi, metodologii, produktów, wyników etc.
  • Upowszechnianie. Ten etap ma na celu upowszechnianie rezultatów projektu, promocję projektu i jego produktów. Upowszechnianie będzie procesem trwającym przez cały okres realizacji projektu.
  • Zapewnienie trwałości. Ten pakiet ma na celu zapewnienie trwałości projektu i efektywne wykorzystanie wyników we wszystkich zaangażowanych krajach i co najważniejsze, na poziomie europejskim. Aby zapewnić największy możliwy wpływ zostaną zaangażowani decydenci.
Polski