Wpływ

Zakładany wpływ na doskonalenie i prowadzenie procesu kształcenia dorosłych poprzez wdrożenie nowych strategii kształcenia, będzie widoczny w następujących obszarach:

  • wykorzystanie najlepszych praktyk z krajów partnerskich,
  • pogłębiona analiza określonych umiejętności coachingowych i ich skuteczne zastosowanie w kontekście edukacji dorosłych,
Polski