Grupy docelowe

Grupami docelowymi są nauczyciele i trenerzy zajmujący się kształceniem dorosłych oraz dorośli uczniowie i słuchacze (beneficjenci pośredni) w krajach europejskich, jak również decydenci, którzy pomogą w zapewnieniu trwałości rezultatów projektu.

Grupy docelowe będą miały możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi wypracowanymi w czasie trwania projektu. Materiały te pomogą rozwinąć podstawowe umiejętności coachingowe nauczycieli - ważne we wspieraniu uczniów i słuchaczy.

Spodziewanym wpływem długoterminowym projektu jest zwiększona świadomość korzyści płynących z wykorzystania technik coachingowych i trenerskich w procesach uczenia się i nauczania, jak i kompleksowy rozwój zawodowy i osobisty dorosłych uczących się. Spodziewamy się również, że szeroki krąg organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych, do których dotrzemy w trakcie i po zakończeniu projektu, wdroży innowacyjne metody i zainicjuje pozytywne zmiany, nowe sposoby myślenia i zmianę nastawienia do edukacji dorosłych.

Polski