Celem projektu jest zwiększenie świadomości nauczycieli osób dorosłych w zakresie korzyści, jakie mogą osiągnąć wykorzystując umiejętności trenerskie i coachingowe w procesie nauczania.

W projekcie zostaną przeprowadzone badania (przegląd literatury, badanie wśród praktyków, dorosłych uczniów, grupy dyskusyjne, wywiady, ankiety) w celu zidentyfikowania najbardziej efektywnych praktyk coachingowych wykorzystywanych w procesie kształcenia. Następnie, zebrane dobre praktyki będą dostosowane do sektora kształcenia dorosłych, uwzględniając...

ADESEMA zorganizowała dwa z trzech warsztatów zaprojektowanych na potrzeby projektu Coach4You. Warsztaty te koncentrują sie na zastosowaniu technik coachingowych w kształceniu dorosłych. Głównym celem spotkań było przetestowanie w praktyce scenariuszy warsztatowych oraz metod treningowych.

Oba warsztaty prowadzone były przez...

Coach4u
Project coordinator
Wandsworth Council 

www.wandsworth.gov.uk