Η Τρίτη συνάντηση για το πρόγραμμα Coach4U

Η Τρίτη συνάντηση για το πρόγραμμα  Coach4U έλαβε χώρα στην Μαδρίτη, της Ισπανίας, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2014.

Το πρώτο μισό της συνάντησης εστιάζει στο επιχειρηματικό του πράγματος και αναλύει τα (Πακέτα Εργασίας) ΠΕ1, 2, 3, 8, 9, και 10 προσδιορίζοντας τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν, την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα και τη σχεδίαση για το μέλλον.

Το δεύτερο μισό της συνάντησης εστιάζει στην υποβολή λεπτομερών εκθέσεων και συζήτησης σχετικά με το ΠΕ4 και το ΠΕ5.

Η συνάντηση συμπεριελάμβανε ένα δίωρο θεματικό σεμινάριο με εκπαιδευτές από τον οργανισμό  ADSEMA «Εκπαίδευση των εργαλείων εκπαίδευσης για ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» όπως παρέχεται από τον οργανισμό Espacio Coaching (Eugenia Fernandez and Catalina Fuster).
 

Greek