Σύνδεσμοι

  • Παρακολουθήστε το βίντεο μας! 

Οι καλύτερες πρακτικές στην εκπαίδευση – εκπαιδευτές από την Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία.
Η Κύπρος μιλά για το πρότυπο εκπαίδευσης (που εμπλέκεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Coach4you) 

  • Νέα επιχορηγημένα προγράμματα τα οποία συνδέονται με το COACH4u!

Οι παρακάτω Ευρωπαίοι εταίροι ανέλαβαν ένα πρόγραμμα Erasmus το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 (και τελειώνει τον Αύγουστο του 2016) – ΗΒ, Πολωνία, Ιταλία, Τουρκία.

Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται ‘InfoAble’ – αριθμός προγράμματος 2014-1-UK01-KA200-001801

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με Πληροφορίες, Συμβουλές και Καθοδήγηση (IAG) για νεαρά άτομα και ενήλικες που επιθυμούν να παρέχουν υποστήριξη IAG σε άτομα με αναπηρίες. Τα κύρια στοιχεία του προγράμματος θα συμπεριλαμβάνουν:

Αναφορά ανάλυσης αναγκών που να σκιαγραφεί το καθεστώς IAG για άτομα με αναπηρίες στις χώρες εταίρους και το ενδεχόμενο οι εθελοντές να έχουν αυτό το ρόλο.
Ανάπτυξη των υλικών εκπαίδευσης για τους Συμβούλους IAG (συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ανά τόπο υλικών) που είναι διαθέσιμα για λήψη από την ιστοσελίδα Web2SEE Hub.
Δημιουργία πλαισίου για την παράδοση των υλικών.
Πίνακας αξιολόγησης και οδηγός.
Διαβατήριο Εθελοντή Συμβούλου IAG (που βασίζεται στις αρχές ECVET).
Οδηγός κατάρτισης, υλικά αυτό-αξιολόγησης και πλαίσιο εργασίας.
Τελική Αναφορά Πράσινη Βίβλος «Διδάγματα που αποκομίστηκαν»
Δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης

Ο κάθε εταίρος αναμένεται να ιδρύσει μια τοπική μονάδα ατόμων με αναπηρία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των υλικών και θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν την δημιουργία των υλικών έχοντας βοήθεια τουλάχιστον από 20 ενήλικες και νεαρά άτομα ανά εταίρο. Τα υλικά θα είναι σχεδιασμένα ώστε να παραδίδονται αρχικά μέσα από αυτοκατευθυνόμενη εκμάθηση μαζί με ένα εξειδικευμένο επαγγελματία που να παρέχει υποστηρικτική καθοδήγηση.

Το πρόγραμμα τώρα ξεκινά αλλά οι σύνδεσμοι με τον οργανισμό COACH4u είναι ξεκάθαροι στο ότι οι ηγετικές δεξιότητες εκπαίδευσης θα είναι σημαντικές όσον αφορά την αποτελεσματική παροχή IAG σε μαθητές με αναπηρίες.

Η ιστοσελίδα δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αλλά θα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος στον ιστότοπο InfoAble μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Να παρακολουθείτε αυτόν τον ιστοχώρο! 

Ο οργανισμός EMCC στο ΗΒ αποτελεί πρωτοπόρο της πρωτοβουλίας του να φέρει κοντά επαγγελματίες και διευθυντές στον τομέα της εκπαίδευσης που θέλουν να στοχεύσουν σε υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και καθοδήγησης και στοχεύουν στο να αυξήσουν τα πρότυπα ποιότητας και καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευση.

Ο καθηγητής Clutterbuck είναι Επισκέπτης Καθηγητής στα Τμήματα Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης των Πανεπιστημίων Oxford Brookes και Sheffield Hallam του ΗΒ και είναι ειδικός πρεσβευτής του EMCC. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση των πολύ επιτυχημένων προγραμμάτων καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε πολλούς οργανισμούς ανά το παγκόσμιο και βρίσκεται στη λίστα με τους 25 πιο σημαντικούς στοχαστές στον τομέα ανθρωπίνου δυναμικού του Περιοδικού Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR Magazine) και έχει τοποθετηθεί από την εφημερίδα του ΗΒ “The Independent on Sunday” στη δεύτερη θέση της λίστας με τους καλύτερους εκπαιδευτές επιχειρήσεων στο ΗΒ.
 

http://www5.shocklogic.com/client_data/emcc/uploads/David%20Clutterbucks%20slides%201b.pdf

Greek