Στοχεύουμε στο να ενημερώσουμε όλους αυτούς που εργάζονται στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων για τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν από τις δεξιότητες εκπαίδευσης ώστε να ενισχυθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευομένων. Αν η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εκπαίδευσης ενήλικα, μπορεί να συμβάλει στην ολιστική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευομένων και να ενθαρρύνει όλους τους εκπαιδευμένους να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητες τους.

Αυτό το πρόγραμμα θα διεξάγει έρευνα (συμπεριλαμβανομένων λογοτεχνικής κριτικής και έρευνες από...

Η Τρίτη συνάντηση για το πρόγραμμα  Coach4U έλαβε χώρα στην Μαδρίτη, της Ισπανίας, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2014.

Το πρώτο μισό της συνάντησης εστιάζει στο επιχειρηματικό του πράγματος και αναλύει τα (Πακέτα Εργασίας) ΠΕ1, 2, 3, 8, 9, και 10 προσδιορίζοντας τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν, την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα και τη...

Coach4u
Project coordinator
Wandsworth Council 

www.wandsworth.gov.uk