Целта на проекта е да се обърне внимание на обучителите на възрастни за ползата от прилагането на умения за коучинг в обучението им. Ако коучингът е част от образователната култура на възрастните, то той може да допринесе за цялостното развитие на всички учащи и да ги мотивира да развият максимално способностите си.

Предвижда се изследване с цел да се открият най-ефективните практики в коучинга. Тези практики ще бъдат адаптирани в обучението на възрастни с оглед на техните нужди. Целта е да се демонстрира, че коучингът е едно ценно...

Първата среща по проекта Coach4U се проведе в Лондон, Великобритания, на 6 и 7 февруари 2014 г. На нея бяха представени същността и целите на проекта, както и партньорите от страните-участници. Бяха обсъдени съдържанието на проекта и планът за осъществяването на качествен контрол 

Coach4u
Project coordinator
Wandsworth Council 

www.wandsworth.gov.uk